‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા(હ) ચશ્માં’ના ‘એકમેવ સેક્રેટરી’ આત્મારામ ભીડે વારંવાર એક શબ્દ બોલે છે, ‘અપ્રતિમ’! ભાજપના ઉત્તર પ્રદેશના આવેલા ગઈકાલના પરિણામો માટે કદાચ આ