The Kapil Sharma Show Archive

“અભિમાન તો…

…રાજા રાવણનું પણ ટક્યું ન હતું.” આવું મારા દાદી ઘણીવાર કહેતા જયારે અમારા સગાંઓમાંથી કોઈ કારણવગરનું અભિમાન કરીને પોતાની જાતને ચડીયાતી જાહેર કરવાની કોશિશ

Mohenjo Daro a good movie with a wrong backdrop

Late Review – Mohenjo Daro is a good movie, but maybe with a wrong backdrop When I saw the promotion of Mohanjo Daro on