તમે વાંચવાની શરૂઆત કરો એ પહેલાંજ કહી દઉં કે આ બ્લોગ અનીલ કુંબલેના વિરોધમાં નથી લખાયો, પરંતુ વિરાટ કોહલીને માત્ર તેના આક્રમક સ્વભાવને કારણે