અત્યારે પત્રકાર વેદ પ્રતાપ વૈદિકની પાકિસ્તાનમાં હાફીઝ સઈદ સાથે થયેલી રહસ્યમયી મુલાકાતનો વિવાદ ખુબ ચાલી રહ્યો છે. અમે અહિયાં આ વિવાદ છેડાયા પછી હાફીઝ