ટ્વેન્ટી૨૦નો વર્લ્ડકપ પત્યો ત્યાંસુધી બધુંજ બરોબર હતું. અરે! IPLની શરૂઆતની અમુક મેચો સુધી પણ બધું પરફેક્ટ જ હતું પણ અચાનક બોમ્બ ફૂટ્યો! એક દિવસ