રાજદીપ સરદેસાઈ Archive

સ્વાગત નહીં કરોગે હમારા?

અર્નબ ગોસ્વામીની ચેનલ ‘રિપબ્લિક’ ને શરુ થયે ગઈકાલે બરાબર એક અઠવાડિયું થયું અને આ એક અઠવાડિયામાં એણે એના ઈરાદાઓ સ્પષ્ટ કરી દીધા છે. જો

મોદી અને હું

જે વ્યક્તિને આપણે દિલથી ચાહીએ ને એને આપણે આમ એક નામે બોલાવતા હોઈએ છીએ, જેમકે, બચ્ચન, સલમાન, અક્ષય, સચિન, ધોની વગેરે…જાણે કે આપણી બાજુમાં

અમે કરીયે તે જ લીલા

ઘણાં મહિનાઓનું આળસ મરડીને આજે ફરીથી બ્લોગ લખવા બેઠો છું. કારણ બે છે, એમાં એક તો છે આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીઓ અને બીજું નરેન્દ્ર મોદી.