વિરેન્દર સેહવાગ ઉર્ફે ‘વિરુ’ જે રીતે પોતાનું ક્રિકેટ રમ્યો એવીજ રીતે તેણે તેની નિવૃત્તિની ઘોષણા પણ કરી, લોકોને ચોંકાવીને. આમતો ગઈકાલે તેના જન્મદિવસે તેણે